Кирүү

Аттери кайтпады

Аттери кайтпады. Кыргыз эли илгери алыска-жакынга катышу-удагы канаты ат ж.б. унаалар болуп саналган. Атайын барган жуму-шу бутпой калса, "Ат тери кайтпай калды. Бекер убара болупмун. Кайран эмгегим, акыбети болбоду, атымдын арам тери бар экен" -дешкен. "Эң жок дегенде атымдын тери акталбады" -деп, ийининен тына турган. "Ат тери кайтпоонун" - чоо-жайы мына ушундайча түшүндүрүлөт.

Ой-пикирлер