"Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр"

"Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр". Жарды-жалчы ат күтсө, аңги болушу ыктымал. Албетте, үйүр көрсө, ток-тоно албайт, аттай болбойт. Кишенеп, тыбырчылайт, мамынын ка-жыйт. Үйүрдү да айдап, желедеги айгыр менен алыша да, маташа да кетет. Жалгыз мингичинин мындай болушу, ээсин убарага салат. Арийне, бул -чындыктын бир чети. Эми отмо мааниси журум-туруму ар дайым атасын эл ичинде сындырган, баш билгисиз бир үйдүн жалгыз баласына карата да айтылат. "Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка отшош" сымал терс макалга бул үндөшө тушот.

Дагы сунуштайбыз