Кирүү

"Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр"

"Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр". Жарды-жалчы ат күтсө, аңги болушу ыктымал. Албетте, үйүр көрсө, ток-тоно албайт, аттай болбойт. Кишенеп, тыбырчылайт, мамынын ка-жыйт. Үйүрдү да айдап, желедеги айгыр менен алыша да, маташа да кетет. Жалгыз мингичинин мындай болушу, ээсин убарага салат. Арийне, бул -чындыктын бир чети. Эми отмо мааниси журум-туруму ар дайым атасын эл ичинде сындырган, баш билгисиз бир үйдүн жалгыз баласына карата да айтылат. "Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка отшош" сымал терс макалга бул үндөшө тушот.

Ой-пикирлер