Кирүү

Накыл, санаат, насыят

Накыл, санаат, насыят. Өзүн жупуну кармаганга - кудай утуру карайт.
Рух дүйнөсү бай адам - улгайган сайын корогеч, байлык менен жашаган адам- аң-сезими пас адам. Ал барган сайын кекүрөгүн май басып, тамак, кийим, дүнүйе, мүлк менен алек.
Карылыкка жетип, касиетке жетпеген жаман.
Адамдын денеси - тамакка, кийимге, жарыкка, жылуулукка, эс алууга муктаж. Адамдын жаны пейилге, ыйманга, ысапка, адепке, ылхамга, эргүүгө, сүйүүгө, кудайга муктаж.
Күнее - тажрыйбалуу шимшүүр, ал сени кайда жүрсең да табат.

Ой-пикирлер