Кирүү

Сүткө түшкен күчүктөй болуу

Сүткө түшкен күчүктөй болуу (сүткө кирген күчүктөй). Бул -адамдарга багыттала айтылат. Айрымдардын алдыртан күнөөсү бар. Ошонусун өзү сезип, көпчүлүк алдында кенен-чонон басып, кеп-сөзгө, акыл-ойго ортоктош боло жүрө албайт. Өзүнөн өзү эле четтеп барат. Анткени алиги кетирген кемчиликтери жадында чыкпай турат.

Ой-пикирлер