Кирүү

Көңүл калдылык

Бул жашоо-тиричиликтеги терс жагдайлар­дан улам адамдын ак пейилине, жан дилине камчы чабуу, жакшы сапаттарын жокко чыгаруу. Көбүнчө үй-бүлөчүлүктөгү эрди-аялдын, алд"ы-бердинин, же иштеги бироолордун корсоткон запкысы. Мын­дан жүз карашпоо, анын изин баспоо, дайыма жүрөгүнө кара такты сактоо. Мындан "Жаман менен эриш-аркак болгуча, жакшылардын жанында бас чай каинам" (Байдылда) деген корутунду келип чыгат.

Ой-пикирлер