Кирүү

Ычкыры бош

Ычкыры бош. Ычкыр - ич кур, т.а. ал дамбалдын куру. Аны бош байланабы, бек байланабы, адамдын оз эрки. Дамбал шыпы-рылбагандай байланат. Мында отмо маанисинде бул ургаачылырга карата багытталат. Жеңил ойлуусу, шайкелеңи, көрүнгөндү ылгаба-сы, эркек жандуусу мына ушундай баага татыйт.

Ой-пикирлер