Кирүү

Көө жабуу

Көө жабуу. Бул - терс салттардан. Ак ишти карага айлантуусу. Бирөөлөрдүн убалына калуучулук. Акты кара кылуучулук, айрым пенделердеги адатка айланган жүзүкарачылык. Мындай касиеттер аркылуу бирөөлөргө союл көтөрүүчүл үк, ошолордун талабы үчүн өзүн биротоло салып жиберүүчүлүк. Албетте, Кыргыз Ата тукумунда мын­дай сапаттар болгон эмес, болбоолору тийиш...

Ой-пикирлер