Кирүү

Токонаалат келтирүү

Бул - адамдагы терс сапаттардан. Бирөөлөргө акарат соз сүйлөөсү. Ошонун артынан наалып, ага шек келтирүүсү. "Ап мындай кылбайт, тигиндей жасабайт". "Акыры ушун­дай болуп калды". Т.а. ички таарыныч, нааразылыктарын сыртка калкытып чыгаруусу. Арийне, мындай көрүнүштөр тууган-урук ичин­де, жакшы санаалаштар арасында баамдалат. Бул - ичкүптүлүктүн бир туру. Ушундан улам, "Кой, ага бир ооз айталы, анын кыйыгына калбайлы", - дейбиз. Демек, аз да болсо акылдашып, маселени бир чечимиш этели дегени.

Ой-пикирлер