Кирүү

Чекилик кетирүү

"Же, жароокер күмөн санап жүрөмбү? Күткөн үмүт алда качан түгөндү. Эгер менден кетип калса чекилик, Акинайым, кечирип кой, күнөөмдү". (Аалы)

Бул - капыстан кемчилик кетирип коюусу. Айрым шартта аны Озу да андай-баамдай албай калуусу. Кийин озутуюп, акырын ичтен окунул калуусу. "Атандын коруай, ошондо чекилик кылып коюпмун", -деп, бармагынын башын тиштеп, окутто болуусу. Арийне, мындай учурду сезуусу- анын адамкерчилигинин жана бир белгиси.

Ой-пикирлер