Кирүү

Астыңкы ээрди менен жер шыпырат

Астыңкы ээрди менен жер шыпырат, үстүңкү ээрди менен кок шыпырат". Бул-алабармандыкты, калпычылыкты, мактанча-акты билдирет. "Мен баарын жасайм", "Колумдан баардык иш ке­лет", "Жыргатам-куунатам", "Талкалап таштайм" - өңдүү кунар-сыз создор аркылуу элди алдоо. Албетте, мындайларга кобунчо аракечтер көбүрөөк эгедер. Алар сөздү көбүртүп-жабыртып айтуу-га жөндөмдүү келишет.

Ой-пикирлер