Кирүү

Имам

Имам. Бул - беш убак намазын жазбай окуучулар. Курандын бир аз сүрөөсүн билүүчүлөр. Оорулууга дем салуучулар. Ыйман айтуучулар. Анын ичинде маркумдун зыйнатын таза жүргүзүүчүлөр, жаназа окуучу­лар. Өзүн адептүү алып, мусурмандарга ез үлгүсүн көрсөтүүчүлөр...

Ой-пикирлер