Кирүү

"Биринчиси соода, экинчиси коога"

"Биринчиси соода, экинчиси коога". Кыргыздар бул макалды так ушул мааниде айтышкан.

Ой-пикирлер