Кирүү

Терсаяк адат

Терсаяк адат.Бул - адам сапаттарындагы начар көрүнүш. Ит кыял, табигый жаратылышында оң жолдогу касиеттеринин башкача бурулушу. Адамдарды ак жолдон адаштыруу. Айрымдарга акыл ай-тсаң, аны тескери түшүнүүсү, кээрденүүсү. Болочокжакшы ниеттер-ге өзүнүн залакасын тийгизүүсү. Андайсыз турмуш жок "Ой, ага ай­ткан кайран акыл, ал ар дайым корооздонуп, кебиңди укпайт", "Ошо-го корогон кайран соз" дейбиз да, терс бурулуп кетебиз... "Терс аяк элдин сөзү. Мындайлар арабызда бар. Бул - кеп жебестин, кежир-дин жана бир түрү.

Ой-пикирлер