Кирүү

Салынуу кашык

Салынуу кашык. Бул - ынтымактын бир түрү. Бирөөгө бир­деме берсең аласың, бербесең ала албайсың, алышың болсо, бериш бар-дегенди туюндурат. Кыргыздар илгери жыгач, ка­рала идиш-аяктарды арбын пайдаланышкан. Кезмени, шорпо-луу тамактарды бир эле табакка куюп, тегерек отургузуп, ар бирине жыгач кашык берип койгон. Табакка жапырт кашык са-лып ичишкен. "Алты адамга бир табак, арасынан эт карап" -деп Казыбек ырдагандай, азбы-көппү ошол ашка топук тилеш-кен. Мына ушундан улам "Салынуу кашык" деген өтмө маани-деги туюнтма келип чыккан.

Ой-пикирлер