Кирүү

Басынтуу (басынуу)

Басынтуу (басынуу). Адамдардагы терс адаттардан.

Биринчиден, бир нерседен улам анын начар сапаттарын билип алат;

Экинчиден, өзүн андан өйдө көрөт;

Үчүнчүдөн, адам андай шартта өзүнөн-өзү басынат. Ага жекече турмуш шартда, кеп-сез да себепкер.

Ой-пикирлер