Кирүү

"Өлүмтүгүн артып"

Өлүмтүк- каза болуучу адамдын кепини, айрыла турган жыртышы, ж.б.ларына керектелүүчү бирдемелери. Эми соз маанисине келеек, айрым адамдар бирөөлөргө өзүн милдеткор, саласал кылуусу, карандай эле догурунуу, кайра-кайра сурап тажатуу, болгон бирдемелерин аткарууга жоопкерчилигин жүктөөсү. Т.а. ал непада бул жарык жана жалган дүйнөдөн кайтса, өлүк карызынан өйдө куткаруу кызматын бирөөгө тапшыруусу. Башкалардан артык өзүн байлап коюучулар, озунен кокон тыйын өнбөөчүлүк. Бирөөлөрдөн артык кун көрүүчүлүк, уят-сыйытты жыйыштырып коюучулук.

Ой-пикирлер