Кирүү

Кемеге талашуу

Кемеге талашуу. Бул - каада-салттагы илгертен келе жаткан терс көрүнүш. Кемеге - казан асууга шартташкан, ичи оюлган жай. Ага эт бышырылат. Аш-тойлордо катар-катар кемегелер казылат. Анда бирден келин, бирден жигит эт бышырууга чектелет.
Биринчиден, мындай чакта айрымдап алардын кантип тейлеп жаткандыгына кийлигишүүлөрү, жактырбоолору, казан-аякты кошо кармашып, серпилүүлөрү, өзүн кыйын сезүүлөрү;
Экинчиден, өтмө мааниси, кээлери келин-кесектер, улан-жигит-
тер аткара турган орчундуу милдеттерди аларга ыраа көрбөй, "Са-калына карабай" езүнө ыйгарып алуулары.

Ой-пикирлер