Кирүү

Кут куйганда айтылган ырым

Бодур, бодур турган кой турбайбы. Арбайып-сарбайып турган тоо турбайбы. "Гумтуйган, тумтуйган жылкы турбайбы. Бүрчүйгөн-бүрчүйгөн баланын чочогу турбайбы.

Ой-пикирлер