Кирүү

Оозу күйүү

Оозу күйүү. Адамдар, албетте, бири-бири менен оңтойлуу ма-
миледе болушат. Айрымдар туура сүйлөп, түз жүрөт. Андай так адам-
дардын айткандары баарына эм, кээлери кеп кылса, көбүнчө эки ач;
мааниде түшүнүк берет.

Биринчиден, айткандары так аткарылбай калса, мындан анын оозу күйдү болот. Сөзүнүн эми кетет.

Экинчиден, өзү туура эмес бирдемелерди тантып айтат. Анысы талаага кетет. Аракети ордунан чыкпай, убара болот. Мында "өзүнүн оозу күйдү" -делинет.

Ой-пикирлер