Кирүү

Балдар жана кыздар

Балдар жана кыздар. Сылык мамиле кылууда улууларды сиз, сиздер, өзүңүз, өзүңүздөр, акелер, үкөлөр-иникелер деп кайрылат. Жолдошторго, теңтуштарга сен, силер, өзүңөр, өзүң, алар, тиги, бул өңдүү кайрылуулар да боло берет.

Кыргызда "Сиз" деш сылык сез. "Сен" деген сенек сез дейт. Жашамактарткандар, кары-карыя-лар бири-бирине "Сиз" деп айтуу сыпайыкерчилик болот.

Ой-пикирлер