Кирүү

Жезденин кулагын чоюу

Жезденин кулагын чоюу. Бул да тамашалуу оюн-шооктордон. Жезде балдыздарына, балдыздары жезделерине ыманы ысыктай, ич-ара сүйкүмдүүдөй сезилет. Балдызы эркелегиси келет. Мунун артында ушундай эжем менен жездемдин ынтымагы артылса, бала-чакасы өссө-өңсө өңдүү асыл ниеттер баамдалат. Мында да Кыр­гыз Атанын ак дили, адамдык кадыр-баркына жете алуусу, жерге-жээктин аруулугу артылып турат.

Ой-пикирлер