Кирүү

Ишеничтен кетүүчүлүк

Ишеничтен кетүүчүлүк. Бул - адамдардын айрымдарына таан-дык сапаттардан. Ишенич - оң касиет, адамдардын бири-бирине ма­миле кылуучулугу. Кеп-сөзү откендүгү, ич-ара кадыр тутуулары. Адам ошондой жагдайлары аркылуу алым-беримдүүлүгү. Мына ушундай асыл сапаттардан кайт болуу - ал өзүнүн пендечилик да-раметин учуруучулук. Арасат жолдо калуучулук. Бирөөлөр менен алака түзүлбөй калуучулук. Төтон эр-азаматтар үчүн тактык-төптүк зарыл. Мында тануудан ашкан уяттыкжок...

Ой-пикирлер