Кирүү

Айткандын оозу жаман, ыйлагандын козу жаман

"Айткандын оозу жаман, ыйлагандын козу жаман". Адам баласы ар нерсени корот, оз кулагы аркылуу угат. Ошолорун бироолорго айткысы, угузгусу келет. Ар кими эле бир мааниде керо, уга билбейт. Кээлери аны терс угат, айрымдары оң угат. Бирдеме-ни айткан адам жаман көрүнүп калышы да ыктымал. Чындыкты, адилдикти айткандар ушул макалды өзүнө-өзү нааразы болуп айтып коюулары да бар... "Укканымды жана көргөнүмдү бекер айтыптырмын" -деши ыктымал.

Ой-пикирлер