Кирүү

"Байдын уулу айраның, айраның болбосо чыгаар эле ойронуң"

Албетте, байдын, кедейдин жашоолору жеринен болуп келуучу жоролго. Мында кедейдин байга коз карандылыгы тууралуу кеп коз-голууда. Демек, жумушун кылып, айранын ичип, даамын таткан неме байга акарат айта албайт. "Куп" деп турушу зарыл. Муну ушул маа­ниде түшүнүү зарыл.

Ой-пикирлер