Кирүү

Качкачтоо

Качкачтоо. Бул адамдардагы терс адат. Ишти аткарууга берүүдө, бирдеме колунан чыгарууда, бирөөлөргө ажаат ачууда өзүнөн өзү эле четтөө. Андайлардан алыстап, өзүн окчун кармоо, керт башын калкалап калууга далбас уруусу. Албетте, андайлар арабызда сөзсүз бар.

Ой-пикирлер