Кирүү

Эч кимге айтпа

Эч кимге айтпа. Адамдар сырга бай. Аны ар кандай шартта айта да, уга да билишет, асылкечтер сыр жашырбайт, аны катып алууга болбойт.Баштаарда "эч кимге айтпа" -дейбиз. Ал дагы бирөөлөргө "эч кимге айтпа" - дейт. Үчүнчү бирөөлөргө "эч кимге айтпа" болот. Андан аркы сыр өзүнөн өзү эле элге желдей тарап тынат. "Эч кимге айтпа" ушакчылыкта да кенен пайдаланылат.

Ой-пикирлер