Кирүү

Тышка чыксам, койчулар кементай жабышат, үйгө келсем кадырым жок

"Тышка чыксам, койчулар кементай жабышат, үйгө келсем кадырым жок".Ушуга үндөш "Эл ичинде кел Байтак, оз үйүмдө кем Байтак"-деген кеп бар. Үйгө келгенде аялы "Үйгө-жайга, бала-чакага карабай кайда жүрөсүң? - деп жемелегенде, "Атаң көрү, ай! Эл ичинде кел Байтак, ез үйүмдө кем Байтакмын!" - деп, үшкүрүнүп отура калуучу экен. Тигил макал так ушуга маанилеш.

Ой-пикирлер