Кирүү

Иттартыш (итталаш)

Иттартыш (итталаш).

"Абайлап аста караса,

Айтылган сездер тамаша.

Айылдан кетет турбайбы,

Бир итти кеп ит таласа". (Тенти Ахунбаев)

Бул - начар сапаттардын ичине кирет. Адатта, иттер ич ара кабышат. Коп ит болунуп талашат. Кээде бир итти коп ит талап салат. Алар да ич ара бири бирине болушат. Ары-бери жулкушат, алкымдан алышат. Өтмо мааниде алганда ошондой абалдар адам-дар арасында да болот. Жаатташып, ураандашып, оз-ара тартышу-улар, кур намыска барышуулар бар. Мындан элдин ынтымагы ыды-райт. Мындайды орой турдо тиги иттердин, жулмалашканына, жул-кулдашканына салыштыра берип отурбайбы?! Кеп мааниси эми түшүнүктүү чыгаар...

Ой-пикирлер