Кирүү

"Касам ичкенсип"

Бул ич-ара убадалашууну так кылуу. Муну ант деп да коет. Демек, касам ичүү, б.а. антташуу, касам ичүү -аяктагы тамакты ак бата аркылуу кадимкидей жутуу. Шерттен жан-боо. "Антташкан", "шерттешкен" бир эле түшүнүктү берет. Аны бу­зуу - чоң айыпка жыгылуу. Кудай Таала алдында кечиримсиз, чоң күноого батуу. 2. "Ант ичкенсип" - кээде берген антка турбагандар-дын каргышка калуусу, жүдой түшүүсү.

Ой-пикирлер2020-11-21
Амангелди
Жакшы