Кирүү

"Эмгектүү кулда чарчоо жок"

"Эмгектүү кулда чарчоо жок". Чынында, кул эмгекке туулган, анын мээнеттен башка ой-санаасы жок. Ал айыл аралай албайт. Аш-тойлордо болбойт. Эрк өзүндө эмес. Бирок мында толук мааниде тушунгондо, Эмгек адамды корктондурот. Ага берилет. Айланчыктай берет. Эмгексиз адам жай алып, бош тек тура албайт. Макал мына ушуну туюнтуп турат.

Ой-пикирлер