Кирүү

"Ачууну таттуу кылган туз, алысты жакын кылган кыз"

"Ачууну таттуу кылган туз, алысты жакын кылган кыз". Кыз бала - жеринен башкалардын бүлөсү. Ал алые кетеби, жакынга барабы, тагдырынан, буйругунан. Макал мына ошондойлорго арналат.
"Балтыр бит башка чыгат". "Биттин жүрбөгөн жери жок" -деген кеп бар. Бирок, соз башка багытта баратат. Мында дөөлөттүүлөрдүн, мансаптуулардын томаяктарды, кедей-кембагалдарды кемсинтүү, мазактоо, төмөн саноо, келекелөө мааниде айткандарына барып такалат. "Буларды үйге киргин десек, дароо улаагаңдан терге етет, теңтуш болуп алат, сый жарашпайт" - деп, озулорун жогору саноо -сыяктуу тушунукторду ичине камтыйт.

Ой-пикирлер