Кирүү

Эки айылды эриктирбей, бир айылды бириктирбей

"Эки айылды эриктирбей, бир айылды бириктирбей". Сез мааниси абалы чатак тууралуу айтылат. Эки айылды эриктирбегени -эр-зайыптардын ушак-айыңжеткирүүсү. Биринен сала бирине дем-бе-дем каттап туруусу. Жаңы көргөнүн, укканын дароо айтуусу, ал жаңылык катары туюлуусу. "Бир айылды бириктирбоосу" - ич-ара ошонун чагымчылдыгы, уруш-тапашкажакындыгы. Кыргыздар: "Ушак ууктурат, чагым олтурот, куйту жеткирет" - дейт. Бул - бироену жа-мандоо, экинчисин кетере чалуусу, ортодо от жагуусу.

Ой-пикирлер