Кирүү

Саламчы

Саламчы. "Жоро ичүүде", жорого ичүүчүлорден белек адам келсе "саламчы" аталат. Аны Эшик ага жоронун бийинин уруксаты аркылуу гана үйге киргизет. Киргендиги үчүн ага кере аяк бозо жут-кузат. Мындан белек жородо урматтуу коноктору да болот. Албет­те, жоро үстү ойдогудай сыйлап алат.

Ой-пикирлер