Кирүү

Тообо кылуу

Тообо кылуу. Бул - жакшы сапат, жарыкчылыкта өзүнүн көргөн күнүнө жашоо турмушуна, бала-чакалуу болгонуна, аздыр-көптүр ыраазылыгын билдирүүсү. Ошого каниет алуусу, ал үчүн жакасын кармануусу. Кетирген күнөөсүн, акаарат айткан сөздерүн өзүнөн-өзү кечирүүсү Барбардигерден кечирип коюуну өтүнүүсү, айрымдар, тескерисинче, бул жарык жана жалган дуйнеге нааразы болот. Акаа­рат айтуу менен өтүүсү.

Ой-пикирлер