Кирүү

Дешпе, дешкенден кийин келжирешпе

"Дешпе, дешкенден кийин келжирешпе". Дешпе - убаданы бузбоо, бир нерсени чечүүгө бек туруу. Адамдар тиричиликте ынты-макта жашоого бет алат. Бироолор алыш-бериш кылат. Ал тууралуу иш чечилет, эриш-аркак өмүр сүрүүлөр бар, соода-сатык жүрөт, ж.б. боюнча мына ушундайда мурунку шартты бузуп, айныса, ал адам-керчиликке жатпайт. Мында ар нерсеге туруктуу бопуу, убада-сөздүн аягына чыгуу жөнүндө болуп отурат.

Ой-пикирлер