Кирүү

"Боз койдон жоош, ак койдон аңкоо корүнүү"

Албетте, бештүлүктүн ичинен койдун асылдуулугу ото артылат. Теңиз бироолорго зыяны жок пенделерди кой маарек, кой оозунан чоп ал-багандарды койдон жоош деп коет. Ал эми бул макалда, тескери-синче, кылгылыкты кылган, кыл жип менен чымырата бууп койгон. эл-журттан чыккан шылуундар, кескилер, жалаң жамандык кылуу­чулар. Т.а. бардык кыянатты жасап, корсо, кормоксон, билсе, бил-мексен болгондор мында отмо мааниде айтылып жатат.

Ой-пикирлер