Кирүү

Бий

Бий -аткаруу кызматындагы улук. М.а. соттун милдетин жүзөгө ашыруучу. Мисалы, күнөө тартуучулар, ууру кылуучулар, үй-бүлөчүлүктө башын ачуучулар, мал-мүлкүн бөлүүлөр, кунга калуу-лар, жетим-жесирге акы бөлүп берүүлөр ж.б.лар бий аркылуу жүзөгө ашат. Чыгымын бий кесет.

Ой-пикирлер