Кирүү

Сөөк өчтү

Сөөк өчтү. Бул - адамдардын көкүрөгүне сиңип калган кек. Сөөктөн өтүп, чучугуна чейин жеткен, ызасы эч качан эстен кетпес, бир кездеги бирөөдөн кергон кордугу. Ал башынан еткерген ыдыгы-нын очүн алууга эртедир-кечтир даяр экендиги, ирбитин келтире албай, емүр бою ичтен тынып жүрүүсү. Эгер колуна бир тийсе, анын эсебин колго берүүсү. Изин кетмендеп салуудан кайра тартпоосу, Ошондой күндү күтүп жүрүүсү.

Ой-пикирлер