Кирүү

Көтөрмөлөп алуу

Көтөрмөлөп алуу (өйдөлөтүп төлөө). Т.а. айтканда бирдеме зарыл болсо, аны баасынан-баркынан ашыра берүү. Мисалы, се-миз койго козулуу кой, баглан козуга кой, семиз жабагыга тай берүү өңдүү соода кылуунун бир түрү, б.а. котормелеп - бир нерсени өйдөкү баада бычуу.

Ой-пикирлер