Кирүү

Ат байгеден келсин

Ат байгеден келсин. Адатта, ат чабышта, аты чыккандан эл соогат сурайт. Бул чыккан аттын байгесинен үлүштүрүп берүүсү. Ага алуучулар ыраазы болуусу. Эми чыккан аттын даңазасы үчүн соогаттан башка ат ээсинен жана саяпкерден "Ат байгеден кел-
син" - деген салтыбыз бар. Т.а. эми күлүктүн өзүнүн чуркашын, атак-даңкын майлоосу керек. Буга сөзсүз моюн сунулат да, мал союлат, дасторкон жайылат. Терден карылар орун алышат. Ба-таларын беришет.

Ой-пикирлер