Кирүү

Сөгүнүп-сагынуу

Сөгүнүп-сагынуу. Бул- ата-баба, жети атадан бери келе жат-кан жеккөрүмчү адаттардан. Улуулар кичүүлөрдөн, кичүүлөр улуу-лардан ич ара уяттуулукту сактап келүүчү адептүүлүктүн тескери корүнүшү. "Энеңди", "Атанды" еңдүү сегүнүүлор зеокүрлердүн оозунан чанда чыгуучу. Ар бир адамдын адептүүлүктарбиясы өзүн өзү сөзсүз башкарууга алып барган. "Ириген ооздон чириген сез чыгат" - деп, согүнүүнү элибиз серт адепсиздикке барып такоочу. Азыр минтүү адаты адамдарда басымдуу болуп баратат. "Энеңди урайын, бирдеме дечи", "Энеңди урайын, аракалып берчи", "Ой, энеңди урайын, ме, ичип жиберчи". "Энеңди урайын десе, кайда баратасың"... Эне шордуунун ыйык аты - бүгүн тактай сүрүүчү чүпүроктон да төмөн.

Ой-пикирлер