Кирүү

Таш түшкөн жеринде оор

"Таш түшкөн жеринде оор".Мында да адамдардын тагдыры тууралуу соз жүрөт. Аттанып түшкөн жериң ушул, эми мандайдагы жазууну көрөсүң, көрүп, турмушка моюн сунасыц дегени. М.а. Бул негизи кыз балага карата айтылат. "Босогону аттап кирдиң. Мын­дан аркы жашооң жакшыбы, жаманбы, болоору болду. Төркүнүндүн эшигин кайра аттаба, эрден чыккан кыз аталба" - дегенден "Таш түшкөн жеринде оор" отмо мааниде табышмактана айтылганы.

Ой-пикирлер