Кирүү

Ийик ийиртүү

Ийик ийиртүү. Бул жаңы келген келинди ичтен сыноо. Так айт-канда, анын колуна көбүнчө жүн ордуна кебезди карматып, аны кан­дай түйдөктөп, кандай ийирет, кантип чыйратат. Т.а. кайын эне ке-линдин жөндөмүн билүүсү. Албетте, кебезден жип кылыштын өзү кыйын. Демек, мындан: "Ийикче имерилген келин болот тура" - де­ген ич жылытаар маанай түзүлгөн.

Ой-пикирлер