Кирүү

Жигит

Жигит. Дайым бай-манаптарды, болуш-бийлерди жандап жүргөн, алардын буйруктарын жан-дили менен аткарган, шылуун, ары айлакер, кайраттуу, жүрөктүү, аларга ак дили менен кызмат кыл-гандар. "Берк ал десе, баш алчулары" да болгон.

Ой-пикирлер