Кирүү

Эчки тууй албай жатып, койго аначы болот

"Эчки тууй албай жатып, койго аначы болот". Бул - оз ишин аткара албай отуруп, бирөөлөрдүн аракеттерине киришүү. "Муну мындай эле кылып койбойлубу", "тигини тигиндей эле жасап сал-байлыбы". Ушул ӨҢДҮҮ ооз көптүрмө кептерди айтып, озунун колу-нан кокон тыйындык, сэры тыйындык, чака тыйындык иш келбөөчүлөрдөн улам чыккан макал.

Ой-пикирлер