Кирүү

Кыз көрүүнү жана сүйлөшүүнүн бир жолу

Кыз көрүүнү жана сүйлөшүүнүн бир жолу. Адатта, кыргызда кызды-жигит жолдош-жоролорунан бирөөнү алып барып, эгер жак-тырып калса, анан ата-энелери аркылуу атайын жуучу түшүүнүн салты бар. Эми мындан сырткары кыз көрүүчү жигит кыздын жеңе-си менен алдыртан сүйлөшүүлөрү болот. Жигит өзүнүн ал-абалын, үйлөнүү шарттарын ж.б. жагдайларын баяндайт. Жеңе жуучу түшүүгө болобу, же болбойбу жообун берет. Албетте, мындай учур да эки жаштын кошулушуна, келечекте ынтымактуу өмүр сүрүп кетүүсүнө өбөлгө түзөт. Байлыкка, мансапкаж.б. себептерге байка-бай ала качып кетүүлөрүнө бул бөгөт болот.

Ой-пикирлер