Кирүү

Бетке түкүрүү

Бетке түкүрүү. Албетте, бул - тирүүчүлүкте ете одоночулук. Бирок мунун да оз ара себептери бар:

Биринчиден, биреелерден катуу ыдык керуудон улам акыры чыдабай кетүүсү;

Экинчиден, бироеге коо жабуудан, башка адамды каратып ту-руп каралоодон аны актоодо күтүүсүз чыдабай кетүүсү;

Үчүнчүдон, атайын аласа-бересесин бербееден, аны кечүүдөн, тажаганда ошого чейин барууда эрксизден ушинтиши ыктымал.

Ой-пикирлер