Кирүү

Баш кесмек бар, тил кесмек жок

"Баш кесмек бар, тил кесмек жок". Соз кызыл тилдин баркы тууралуу баратат. Туура сүйлөгөн кеп-кеңеш өлбөйт. Тил аркылуу

жүрек-жүлүндү аралай алуучу туюнтмаларды түшүндүрө алабыз. Ошондуктан, кызыл тилинен чаң чыккан чечендер, ырчылар кандай гана айткан сездөрү менен калкка-журтка таанымал болушуп кал­ган. Элдин мүдөөсүн көздөшкөндүктөрү үчүн канчалык тууралык ту­уралуу айтып жатышкандыктарынан ага сурак жүрбөгөн, сот кеспе-ген, абакка жатпаган. Арийне, хандыкта да башуруучулук тарыхта көп эле болгон. Тил кесүү болбогон, а кызыл тил - элдин-журттун да мүдөөсү. Арийне, тилинин азабын тартуучулар азыр да бар.

Ой-пикирлер