Кирүү

Май кармаган бармагын жалайт

"Май кармаган бармагын жалайт". Адатта, таза колго жуккан тамак-ашты жалап коюу шарты бар. Ушул маанини отмо катар алсак, мисалы, казына кармаса, же бирдеме жукчу жерде иштесе, "чокой пулу чубалып" турса, ошол аркылуу жашоо-тиричиликтерди ойдогудай жүргүзүп жатса, ошого карата айтылат. Бул - өзүнүн ак эмгегинен сырткары табылып турган олжо-буйласы. Чокой пул - ара-чоло-до табыла калуучу байлык...

Ой-пикирлер