Кирүү

Кол жууп калуу

"Кол жууп калуу". "Байлык колдун кириндей" (макал). Адатта, эки колду ар дайым жууш парз. Ал андан колдун кири кетет, адал-доо болуп саналат. Мында колубуз кирден ажыраган сымал отмо мааниде болгон тасмияндан ажырап калуу тууралуу айтылып жатат. Ушинтип, баарынан куру колбуз, т.а. мал, мүлктөн түгөл кол жуудук, жоголду, уурдалды, тонолду...өңдүү түшүнүк берет.

Ой-пикирлер